Pracovné odevy

Pracovný odev je špecifický pre každé odvetvie. Dokážeme obliecť každého jedného zamestnanca tak, aby dôstojne reprezentoval Vašu firmu, seba a hlavne aby sa dobre cítil v tom čo nosí a mohol pohodlne a bezpečne vykonávať svoju profesiu. Ponúkame tkaniny podľa rôzneho zloženia a farebnej škály - podľa náročnosti pracovných a poveternostných podmienok. Samozrejmosťou je logo vašej firmy. Ponuku nájdete aj v našom internetovom obchode www.astikshop.sk prípadne náš obchodný zástupca vás osobne navštívi za účelom výberu textilného sortimentu a dohodne všetky náležitosti.

Priamy Kontakt:
0903 451 520
astik@astik.sk

Referencie

            

Ukážky našich prác

© 2009 Astik, s.r.o. Všetky práva vyhradené.